Regulering

Unikus kan levere reguleringsplan tegnet i henhold til plan og bygningsloven utført i henhold til miljøverndepartementets veiledning.