Energi & Brann

Brannprosjektering- Vi utfører brannprosjektering basert på preaksepterte løsninger i hht. tekniske forskrifter.

 

Energimerking- Når bygget er ferdig prosjektert kan vi utstede energimerking av boligen. Dette kan vi også gjøre med ferdige bygg, feks i forbindelse med salg. Dette gjøres i hht til gjeldende forskrifter.

Passivhus- Dokumentasjon av energibehov