Byggemelding

Unikus kan levere komplett tegningsmateriell for byggesøknader.

Vi utarbeider tegninger og nødvendig dokumentasjon for søknad om godkjenning i kommunen.

Dette består som regel av:

Byggemeldingstegninger
Situasjonsplan med terrengprofiler
Energiberegning
Ansvarsretter

Byggemeldingstegninger leveres med plan, snitt og fasadetegninger i 1-100 format. Alle våre tegninger gjennomgår en grundig teknisk kontroll og kvalitetssikring før utsendelse.

Situasjonsplan leveres med plan og terrengprofiler. Vi kjøper sosifil fra Ambita som innholder terreng, eiendomsgrenser, bygninger etc med reelle høydekoter slik at vi kan vise dette i 3D. Huset blir deretter satt inn i terrengfilen og terrenget blir bearbeidet for best mulig samspill mellom hus og terreng. Slik kan vi vise både hvor huset blir plassert på tomten med også hvordan huset blir på nytt terreng i forhold til eksisterende.

Energidokumentasjon er dokumentasjon av energikrav gitt i Teknisk forskrift. Dette beregnes etter Energitiltaks-metoden eller Energiramme-metoden. For passivhus foretas det spesielle beregninger.

Ansvarsrett for prosjektering. Vi har sentral godkjenning for ansvarsrett. Vi kan søke om ansvarsrett for prosjektering for de prosjekter som vi prosjekterer, helt eller delvis. Samsvarserklæring vil bli utfylt etter at nødvendig prosjektering er utført og kontrollert

Trenger du hjelp til utfylling av byggesøknad, inklusive nabovarsel og eventuelle dispensasjonssøknader kan vi ta hele søkeprosessen for deg

Sikkerhet og personvern

På våre sider bruker vi informasjonskapsler for å gi deg en god brukeropplevelse. Ved å trykke "godta" godtar du våre personvernvilkår og bruk av slike teknologier.