Anbuds­beskrivelse

Utarbeidelse av anbudsbeskrivelser for små og mellomstore prosjekter ifølge reglene i Norsk Standard. Kan gjøres både for totalentrepriser og delentrepriser. 

Spesifikasjonsnivå etter eks NS 3420, eventuelt supplert med oppdragsgivers egne spesifikasjoner for materialvalg og utførelser. Kan også suppleres med nødvendig tegningsmateriell med nødvendig detaljering.

Beskrivelser kan leveres for elektronisk dataoverføring ifølge NS3459