Om Unikus

Unikus as er et arkitekt- og ingeniørfirma i konsernet Mestergruppen

Unikus har solid erfaring og kunnskap innen byggprosjektering. Vi har spesialisert oss på småhusbebyggelse slik som eneboliger, flermannsboliger, lavblokker og mindre næringsbygg. Våre tjenester spenner fra idèskisse og planlegging/forprosjektering til detaljprosjektering. Vi leverer tegninger og beregninger av det komplette tekniske materiell som trengs for en byggesak.

Våre ansatte består av arkitekter, tekniske tegnere, byggmester, sivil ingeniører, ingeniører, sivilarkitekter og administrasjon. Den brede kompetansen gjør oss i stand til å levere en helhetlig prosjektering fra idè til ferdig bygg.


Historikk

Unikus AS ble etablert våren 1991. Da med utgangspunkt i de tekniske avdelingene til 
Systemhus Norge AS.

Vi har gjennom disse årene utviklet vår kompetanse for å kunne levere helhetlig prosjekteringsmateriell på flere ulike typer byggeprosjekter.
Unikus AS har hele tiden hatt strategisk eierskap fra typehusbransjen og er siden 2016 heleid av Mestergruppen AS.

Vi har oppdrag både innenfor og utenfor huskjedene.