Organisering

Unikus har en sammensatt stab der den kreative og den tekniske kompetansen har et tett samarbeid.

Slik er vi i stand til å kvalitetssikre vår prosjektering i alle faser av et prosjekt.

Organiseringen avspeiler byggeprosjekteringens ulike faser

Vi er organisert i tre seksjoner :

Arkitektseksjon , kalkulasjon og ingeniørseksjon.

  • Arkitektseksjon og kalkulasjon jobber  med forprosjektering.
  • Ingeniørseksjon jobber med detaljprosjektering og beregninger.

I tillegg har vi støttefunksjoner som IT, marked og administrasjon.