Næringsbygg

Vi tegner og prosjekterer næringsbygg alene eller i samarbeid med andre. Det kan være seg forretningsbygg, barnehager eller skoler. Vi har sentral godkjenning for prosjektering i tiltaksklasse 2.