Sentral godkjenning

- Tiltaksklasse 2

Unikus AS , org.nr. 960577493 er gitt følgende sentrale godkjenning: (les mer...)

" I medhold av plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 § 98a og forskrift om godkjenning av
foretak for ansvarsrett 

av 22. januar 1997 nr. 35 (GOF)

 - Prosjektering av bygninger og installasjoner i tiltaksklasse 2
 - Kontroll prosjektering

 av bygninger og installasjoner i tiltaksklasse 2 "