Kalkulasjon og beskrivelser

Kalkulasjon beskrivelser

Kalkyle for kjedemedlemmer Detaljert kalkyle som grunnlag for tilbud til kunde. Basert på bedriftens egne pris- og kostnadsopplysninger for materialdelen og produksjonstid basert på tariff eller egne opplysninge

Les mer

Nyansatte:

 

Vår stab har økt med to nye ansatte.

Det er Thomas Olsen - teknisk tegner med lang erfaring fra arkitekt-bransjen og Daniel Haugseth -  ingeniør med flere års erfaring fra byggebransjen.

Vi er veldig glad for tilskuddet.