Kalkulasjon og beskrivelser

Kalkulasjon beskrivelser

Kalkyle for kjedemedlemmer Detaljert kalkyle som grunnlag for tilbud til kunde. Basert på bedriftens egne pris- og kostnadsopplysninger for materialdelen og produksjonstid basert på tariff eller egne opplysninge

Les mer

Nye ansettelser

Vi har styrket vår stab med interiørarkitekt Lena Bye og kontormedarbieder Katrine Leifseth Hansen.